ОТПЕЧАТВАНЕ

Издател:

АТАМА EООД
бул. "Цариградско шосе" 101
(бизнес център "Актив")
София 1113
телефон/факс: 02/971 58 10
e-mail: office@atama.bg

Сваляне на Общите бизнес условия

Концепция, уеб дизайн и програмиране
ComUnique GmbH & Co. KG
Уеб страница: http://www.comunique.com/

ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ:
Съдържащата се тук информация е собственост на на АТАМА EООД. Никое лице, фирма, корпорация или организация не е упълномощена да възпроизвежда или да предава този материал или някаква част от него без изричното писмено разрешение и съгласие на JАТАМА EООД

АТАМА EООД си запазва правото да променя дизайна на продукти, функции, цени и услуги и т.н., без предизвестие.
АТАМА EООД не дава никакви гаранции за доходите, възвръщаемост на инвестициите, пазарните условия и изпълнение и т.н., на което и да било предприятие, използващо неговите продукти и услуги. Предходни постижения не са гаранция за бъдещите резултати.

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ: Прочетете задължителното предупреждение на етикета на FDA, което се намира на всеки солариум за важна информация относно потенциалното увреждане на очите, рак на кожата, стареене на кожата и фоточувствителни реакции и за правилна употреба. Специалните защитни очила трябва да се носят при използване на солариум винаги.